Eurocoffee s.r.o., Trnavská cesta 813, 926 01 Sereď