Reklamácia zakúpeného tovaru

Vážime si dôveru, ktorú ste k nám prejavili a preto sa snažíme, aby Vami objednaný tovar splnil všetky vaše túžby a očakávania. V prípade, že sa rozhodnete zakúpený tovar reklamovať, je potrebné dodržať nižšie uvedené platné obchodné podmienky reklamácie:

Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj
Pekárska 23, 917 01 Trnava
Odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel.: 033 / 321 25 27
fax: 033 / 321 25 23
e-mail: tr@soi.sk

Záruka vrátenia financií:

Tovar môžete vrátiť bez udania dôvodu do 14 pracovných dní od prevzatia zásielky. V prípade splnenia podmienok pre vrátenie tovaru (viď nižšie) bude kupujúcemu vrátená celá suma, ktorú za tovar zaplatil bez poštovného a balného. Vrátená suma bude poukázaná na bankový účet, ktorý kupujúci uvedie alebo formou poštovej poukážky na adresu bydliska.

V prípade splnenia všetkých podmienok pre vrátenie tovaru bude kupujúcemu vrátená celá suma, ktorú za tovar zaplatil bez poštovného a balného.

Po dohode môže byť vrátenie sumy uskutočnené formou výmeny za iný tovar v zodpovedajúcej hodnote, ktorý bude zaslaný buď s ďalšou objednávkou zákazníka alebo samostatne. Ak sa tovar zasiela samostatne (v prípade výmeny tovaru) sa účtuje poštovné a balné. Poplatok za dohodnutú výmenu reklamovaného tovaru je: 3,60 € s DPH.

Podmienky pre vrátenie tovaru:

Tovar musí byť nepoužitý a v pôvodnom obale.

Obal výrobku môže byť mechanicky poškodený, ktoré vzniklo iba pri otvorení !

Finančné náklady spojené s vrátením tovaru znáša zákazník.

V prílohe každej objednávky sa nachádza dokument:
ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY UZAVRETEJ NA DIAĽKU,
ktorý je potrebné vyplniť a zaslať spoločne s vráteným tovarom!

Tovar nám DORUČTE POŠTOU NA ADRESU SÍDLA SPOLOČNOSTI.

Adresa na ktorú je potrebné zaslať tovar určený pre reklamáciu:
EuroCoffee s.r.o.
Trnavská cesta č.813, Sereď
926 01 Slovensko

Reklamačné podmienky:

Zákazník je povinný dodaný tovar skontrolovať a o prípadných nedostatkoch bezodkladne informovať predávajúceho. Oznámenie o nedostatkoch posielajte prostredníctvom formulára: RÝCHLA POMOC ZÁKAZNÍKOM. O postupe vybavenia reklamácie Vás budeme informovať najneskôr do piatich pracovných dní od obdržania Vášho oznámenia o reklamácií.

V prípade, že Vám bude doručený poškodený balík,
neprevezmite ho a kontaktujte nás na linke špedície: +421 907 468 065.