OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV – GDPR

Kupujúci vyjadruje svoj súhlas so spracovaním a archiváciou osobných údajov po dobu nevyhnutne nutnú pre vybavenie a doručenie prijatej objednávky, formou emailu na adresu:objednavky@eurocoffee.sk, prostredníctvom objednávkového formulára alebo nižšie uvedeného elektronického formulára “Rýchla pomoc”.

Kupujúci zruší svoj súhlas so spracovaním a archiváciou osobných údajov formou emailu na adresu:objednavky@eurocoffee.sk, prostredníctvom objednávkového formulára alebo nižšie uvedeného elektronického formulára “Rýchla pomoc”.

Predávajúci sa zaväzuje neposkytovať prijaté osobné údaje od kupujúceho tretím stranám s vynimkou prepravnej spoločnosti, ktorej sú poskytnuté za účeľom doručenia zásielky.

Predávajúci sa zaväzuje riadiť prijatou internou smernicou Evč.0715-2205-2018-17, ktorá je vypracovaná v súľade s platným nariadením Európskej únie – GDPR a je voľne dostupná zákazníkom k nahliadnutiu na adrese sídla spoločnosti: Trnavská cesta č.813, 926 01 Sereď, Slovensko.